Sealogic offers ocean freight logistic services
Sealogic offers warehousing services
Sealogic offers air freight logistic services
Sealogic oilrig
Sealogic offers courier services
Sealogic offers ocean freight logistic services

Sealogic Warehousing Rotterdam en Schiedam breiden uit

Sealogic Warehousing Rotterdam en Schiedam gaan een nieuw warehouse bouwen. Sealogic Warehousing Rotterdam en Schiedam beschikken daardoor over meer dan 7000 m2 voor de opslag van goederen. Zowel in een droge als in een gekoelde opslagruimte. De opslag van goederen onder douaneregeling is mogelijk door de C-sum vergunning.


Een persoonlijk Warehouse Management System (WMS)

Het op adequate wijze beheren van de voorraden vraagt een actieve afstemming en partnership tussen ons en onze opdrachtgever.

U kunt gebruik maken van ons gesloten persoonlijke online Warehouse Management System, dat u inzicht verschaft van de diensten en ruimte die u van ons afneemt.


Sealogic Warehousing Rotterdam en Schiedam bieden de volgende diensten aan voor opslag:

  • Magazijn van 7000 m2
  • Gekoelde opslag
  • Opslag van industriële producten
  • Opslag voor de scheepvaart en de offshore-industrie
  • Opslagfaciliteiten in alle belangrijke havens wereldwijd
  • Online voorraadbeheer
Back to news